uzgoj

Karakteristike prepelica

Japanska prepelica (lat. coturnix coturnix japonica), potiče iz istočne Azije. To su ptice selice, koje se gnezde u Mandžuriji, istočnom Sibiru i severnom Japanu, a prezimljavaju u južnom Japanu, na Korejskom poluostrvu i u južnoj Kini, mada se, naročito u poslednje vreme, sve više uzgajaju širom sveta.

Japanska ili, kako se još naziva, domaća prepelica i u svetu je najrasprostranjenija rasa prepelica.

Pripada porodici Phasianidae, redu Galliformes. Porodica Phasianidae obuhvata najdragocenije ptice na svetu, kao i čitav niz vrsta nenadmašene lepote, osim rajskih ptica. One obuhvataju oko 57 rodova i 170 vrsta. Veličina im varira od malog vrapca, do svuda poznatog pauna. Većina ima trup kao u kokoši, sa dugim golim nogama i prstima. Mužjaci skoro svih vrsta su raznobojni.

Ova veoma raznovrsna i zanimljiva porodica, podeljena je na podporodicu Novog sveta i Starog sveta. Vama ostavljamo da istražite razlike.