uzgoj

Fiziološki podaci

Neki od važnijih fizioloških podataka za zdrave prepelice, nalaze se u sledećој tabeli.

Naimenovanje Podaci
Telesna temperatura,
merena u kloaki, prosek
42,03 °C
Razlika između dnevne i
noćne temperature
1,4 °C
Crvena krvna zrnca, 10⁶/mm³ 3,4 - 5,4
    Hematokrit, % 37,0 - 53,1
    Hemoglobin, g/l 10,4 - 15,8
Bela krvna zrnca, 10³/mm³ 16,0 - 28,0
    Heterofili, % 19,9 - 52,0
    Limfociti, % 40,0 - 73,6
    Monociti, % 1,0 - 5,1
    Eozinofilni granulociti, % 1,0 - 4,3
    Bazofilni granulociti, % 0,2 - 1,0
Trombociti, 10³/mm³ 70,0 - 132,0

Krvna slika je pretežno leukocitna.